Μετατροπή Διπλώματος Δικύκλου

Μετατροπή Μηχανής από ΑM σε Α1, σε Α2, σε Α χωρίς εξετάσεις

Αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε έτσι ώστε να συλλέξετε σωστά και γρήγορα τα κατάλληλα έγγραφα για τις αυτοκινητιστές σας υποθέσεις.
 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά πο πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος
  •    Ταυτότητα
  •     4 φωτογραφίες διαβατηρίου

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η μετατροπή διπλώματος δικύκλου δεν απαιτεί θεωρητικά μαθήματα.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται στην περιοχή εξέτασης, αλλά και στο δρόμο σε πραγματικές συνθήκες.