Αλλαγή σε νέο Δίπλωμα

Αλλαγή από παλιό σε νέου τύπου διπλώματος

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διαδικασία της ανανέωσης διπλώματος για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση του διπλώματος σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά