Απώλεια Διπλώματος

Χάσατε το δίπλωμά σας?

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση έκδοσης ωέου διπλώματος για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση του διπλώματος σας.
 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά πο πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος
  •    Ταυτότητα
  •     4 φωτογραφίες διαβατηρίου