Αλλαγή σε νέο Δίπλωμα

Αλλαγή από παλιό σε νέου τύπου διπλώματος

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση μετατροπής διπλώματος σε νέου τύπου για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση του διπλώματος σας.
 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά πο πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος
  •    Ταυτότητα
  •     4 φωτογραφίες διαβατηρίου