Αυτόματο Αυτοκίνητο

Αποκτήστε Δίπλωμα Αυτόματου Αυτοκινήτου

Αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε έτσι ώστε να συλλέξετε σωστά και γρήγορα τα κατάλληλα έγγραφα για τις αυτοκινητιστές σας υποθέσεις.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά πο πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα θεωρίας γίνονται εντός της σχολής, Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα 4-5 ατόμων με πρόγραμμα μαθημάτων τις ώρες που βολεύει τους υποψηφίους.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται στην περιοχή εξέτασης, αλλά και στο δρόμο σε πραγματικές συνθήκες.