Αυτοκίνητο

Αποκτήστε Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε έτσι ώστε να συλλέξετε σωστά και γρήγορα τα κατάλληλα έγγραφα για τις αυτοκινητιστές σας υποθέσεις.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά πο πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα θεωρίας γίνονται εντός της σχολής, Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα 4-5 ατόμων με πρόγραμμα μαθημάτων τις ώρες που βολεύει τους υποψηφίους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται στην περιοχή εξέτασης, αλλά και στο δρόμο σε πραγματικές συνθήκες.